Wypłaty z kasyn

Wypłaty z kasyn:

Przelew bankowy

Wprowadź nazwę i adres banku, IBAN (International Bank Account Number), i SWIFT/Sort code.

Kiedy dane do przelewu zostały poprawnie wprowadzone, rozpoczyna się transakcja. Zanim przelewana kwota dojdzie na Twoje konto może upłynąć 2-5 dni roboczych.

Karta kredytowa Visa Czytaj dalej „Wypłaty z kasyn”